• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak czytać nuty: Podstawowe informacje dla osób zaczynających naukę gry na instrumencie.

Biegi i wyścigi utrwaliły w całym świecie ideę mety, jako upragnionego miejsca, do jakiego zmierzają mistrzowie. W lekkoatletyce i motoryzacji meta przeważnie oznaczono jest czarno-białą szachownicą bądź czarną linią, jaka częstokroć stanowi także start. Bieg od startu do mety jest wobec tego nie wyłącznie terminem sportowym, lecz coraz częściej meta ma wydźwięk nadzwyczaj metaforyczny. Zarówno politycy jak i biznesmeni również mają gdzieś w swoich planach i głowach postawioną metę, do której starają się dobiec jak najprędzej. Dla sportsmenów meta jest koronną ideą przyświecającą im przez cały bieg. A im dłuższy on jest – np. maraton lub też bieg na pięć kilometrów z przeszkodami, kolarstwo czy chód sportowy – tym większe znaczenie ma oczyszczenie własnego umysłu i skupienie się wyłącznie na mecie. Zarazem ten punkt na boisku lub bieżni, jaki stanowi meta, jest najistotniejszym punktem skupiającym szczególną uwagę wszystkich zapaleńców na stadionie. Aby upewnić się, kto jako pierwszy minie linię mety, często potrzebne jest stosowanie komputerowego pomiaru klatkowego, który zezwoli gruntownie spowodować kolejność wbiegania na metę – kliknij w źródło.

1. Przejdź do strony

2. Sprawdź to

3. Wskazówki

4. Post

5. Metody

Categories: Hobby

Comments are closed.