• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw

Innowacyjne wyzwania dyplomatyczne
Dzisiejsze media z pełną swoją zaczepnością i coraz mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się w głównej mierze zrealizować dobre domysły finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak dobieranie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na bazie analizy tego, co cieszy się całkiem największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do odpowiedniego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta niejednokrotnie bierze własną wiedzę o realności jedynie z tego, co pokazuje telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To przykre, widać to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża grupa w całej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych niuansów układu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu czują się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.